"Det finns två slags skådespelare. Dels de som är villiga att gå
på intuition och känna sig fram, dels de som kommer till bordet med stor förberedelse. Ia gör både och."
- Csaba Bene Perlenberg, regissör - ("Väsenpumpen", "87")

copyright 2012 © Infinite Possibilities all rights reserved